Filadelfia

Filadelfia zending (FZ) werd in 1953 opgericht voor het zendingswerk van de Nederlandse 'Open' Vergaderingen van Gelovigen. De naam werd ontleend aan Openbaringen 3:8. De zendingsorganisatie was, en is tot de dag van vandaag een dienstverlenend orgaan ten behoeve van zending en evangelisatie.

Meer informatie vindt u op de website.