Heleen van den Brink

Sinds februari 2003 is Heleen werkzaam in Siërra Leone. De eerste vier jaar van haar verblijf was ze via WEC/ROH (Wereld Evangelisatie voor Christus/Rainbows of Hope) werkzaam als orthopedagoge. ROH werkte in Siërra Leone met gehandicapte kinderen in een vluchtelingenkamp, straatkinderen, kinderen van prostituees en jongeren in jeugdgevangenissen. Later werd een programma ontwikkeld om kerken te helpen kinderprogramma’s op te zetten in hun omgeving, ondersteund door een cursus voor ouders over diverse opvoedingsthema’s.

In 2006 zijn de projecten van WEC/Rainbows of Hope beëindigd. Echter God heeft een andere deur voor Heleen geopend in Siërra Leone. Na een verlof in Nederland is ze op 22 juni 2007 teruggekeerd om te gaan werken met 'City of Rest', een christelijk counseling & rehabilitatie centrum in het hart van Freetown. Een naar Nederlandse begrippen misschien wat groot woord voor een overbevolkt huis met 43 gasten (zowel mannen als vrouwen), met zeer weinig behandelings- of ontspanningsmogelijkheden. Maar wat er ook mag ontbreken, er is veel liefde voor de gasten die emotioneel vaak diep beschadigd zijn, sommigen door gebeurtenissen in hun persoonlijk leven, anderen door ernstige oorlogstrauma's. En velen komen tot vrijheid als ze Jezus Christus als hun Redder en Genezer leren kennen. Pastor Ngobeh (directeur) en het bestuur van City of Rest hebben Heleen gevraagd om hen te helpen de organisatie verder te ontwikkelen. Het is een immense taak, maar God heeft haar in de afgelopen maanden laten zien dat als Hij roept, Hij ook voorziet en bekwaam wil maken. In dat vertrouwen is Heleen nu werkzaam bij City of Rest in Siërra Leone. 

 

Eredienst

9:30 - 10:45

Wanneer u als gast in de Gemeente wilt deelnemen aan het Avondmaal, bent u daarvoor van harte uitgenodigd, op voorwaarde dat u door geloof zeker weet dat u een kind van God bent en Jezus Christus kent als uw Verlosser en Heer. Verder gaan wij ervan uit dat u lid bent van een bestaande Gemeente (kerk), dat u daar eveneens aan het Avondmaal deelneemt en in vrede en harmonie leeft met uw eigen gemeente.

Woordbediening

11:00 - 12:00

Na de Eredienst volgt er een korte koffiepauze waarna we met elkaar de Bijbel open doen. Voor de leeftijdsgroepen van 4-6, 7-9 en 10-11 jaar wordt er in dat moment een zondagsschool gehouden waar zij op eigen niveau onderwijs ontvangen.