Cees en Corinne Snetselaar

Cees en Corinne zijn, samen met kun kinderen werkzaam voor New Tribes Mission in Guinee.

Ze werken onder de Jahango bevolking. In samenwerking met andere zendingswerkers verzorgen ze o.a. leesonderwijs, pastorale hulpverlening voor de zendingswerkers van NTM, vertalen van de bijbel in de lokale taal en het bieden van hulp bij medische en sociale problemen.

http://www.bovenallenaam.nl

Eredienst

9:30 - 10:45

Wanneer u als gast in de Gemeente wilt deelnemen aan het Avondmaal, bent u daarvoor van harte uitgenodigd, op voorwaarde dat u door geloof zeker weet dat u een kind van God bent en Jezus Christus kent als uw Verlosser en Heer. Verder gaan wij ervan uit dat u lid bent van een bestaande Gemeente (kerk), dat u daar eveneens aan het Avondmaal deelneemt en in vrede en harmonie leeft met uw eigen gemeente.

Woordbediening

11:00 - 12:00

Na de Eredienst volgt er een korte koffiepauze waarna we met elkaar de Bijbel open doen. Voor de leeftijdsgroepen van 4-6, 7-9 en 10-11 jaar wordt er in dat moment een zondagsschool gehouden waar zij op eigen niveau onderwijs ontvangen.