Caio en Dorothee Peres - Pellegrom

Caio en Dorothee zijn van 2006 tot en met eind 2008 betrokken geweest bij het werk van Jeugd met een Opdracht in Belo Horizonte, een grote stad in het binnenland van Brazilie. Daar hebben ze specifiek gewerkt met zwangere straatmeisjes en tienermoeders en hebben ze trainingen gevolgd over het werken met straatkinderen.

Sinds begin 2009 wonen en werken Caio en Dorothee in de miljoenenstad São Paulo, waar ze betrokken zijn bij ABBA (Associação Brasileira Benificente Aslan), een lokale zendingsorganisatie die al 17 jaar werkzaam is onder de straatkinderen van São Paulo. Ze zijn actief in wijkcentrum Casa Semear ('De Zaaier'). In dit centrum aan de rand van plaatselijke krottenwijken, wordt geprobeerd de wortel van het probleem aan te pakken: gezinnen ondersteunen en kinderen/tieners een zinvolle dagbesteding bieden, om zo te voorkomen dat er nog meer gezinnen kapot gaan en kinderen hun toevlucht zoeken op straat. In dit alles hebben ze als doel om het evangelie te brengen aan deze kinderen en hun families, die vaak in totaal hopeloze situaties leven. Hen Gods liefde laten zien en vertellen over Jezus, het kruis en de hoop die we in Hem mogen vinden, is hun hoogste doel en grote passie.

http://www.dotencaio.blogspot.com

http://www.facebook.com/profile.php?id=588324993

Eredienst

9:30 - 10:45

Wanneer u als gast in de Gemeente wilt deelnemen aan het Avondmaal, bent u daarvoor van harte uitgenodigd, op voorwaarde dat u door geloof zeker weet dat u een kind van God bent en Jezus Christus kent als uw Verlosser en Heer. Verder gaan wij ervan uit dat u lid bent van een bestaande Gemeente (kerk), dat u daar eveneens aan het Avondmaal deelneemt en in vrede en harmonie leeft met uw eigen gemeente.

Woordbediening

11:00 - 12:00

Na de Eredienst volgt er een korte koffiepauze waarna we met elkaar de Bijbel open doen. Voor de leeftijdsgroepen van 4-6, 7-9 en 10-11 jaar wordt er in dat moment een zondagsschool gehouden waar zij op eigen niveau onderwijs ontvangen.