Crèche

De kleine mensjes van 0 tot 4 jaar kunnen 's ochtends vanaf 9:15 gebracht worden. Er is een steeds wisselend team aanwezig die er helemaal voor hen is.

Behalve zorg, liefde en aandacht - vinden we het heel belangrijk dat onze kleintjes al zo jong mogelijk God leren kennen als hun liefdevolle Vader en Jezus als hun aller grootste vriend. Daarom ruimen we tijd in om te zingen, te dansen, te bidden en iets uit de Bijbel te beleven met elkaar, zodat de zondag ook een feestdag is voor onze allerkleinsten. Naast dit alles is er voldoende tijd om te spelen, te eten en eventueel te slapen.

Eredienst

9:30 - 10:45

Wanneer u als gast in de Gemeente wilt deelnemen aan het Avondmaal, bent u daarvoor van harte uitgenodigd, op voorwaarde dat u door geloof zeker weet dat u een kind van God bent en Jezus Christus kent als uw Verlosser en Heer. Verder gaan wij ervan uit dat u lid bent van een bestaande Gemeente (kerk), dat u daar eveneens aan het Avondmaal deelneemt en in vrede en harmonie leeft met uw eigen gemeente.

Woordbediening

11:00 - 12:00

Na de Eredienst volgt er een korte koffiepauze waarna we met elkaar de Bijbel open doen. Voor de leeftijdsgroepen van 4-6, 7-9 en 10-11 jaar wordt er in dat moment een zondagsschool gehouden waar zij op eigen niveau onderwijs ontvangen.