Appeldiensten

Morele kwesties in de gemeente

 

Seizoen 2017-2018

Aanvangsttijdstip: 19:30

 

Download Flyer

 

 

Gemeenten worden meer en meer geconfronteerd met lastige ethische kwesties, zoals ongehuwd samenwonen, echtscheiding en homoseksualiteit. Hoe moeten we daar tegenover staan én hoe moet je die dingen als gemeente behandelen? (Dat zijn twee verschillende vragen!) In de appeldiensten gaan we geen 'definitieve' antwoorden geven, maar we gaan wel proberen de verschillende aspecten op een rijtje te zetten. Als je mee wilt denken, ben je van harte welkom! Er zal ruim gelegenheid zijn om vragen te stellen.

10 september 2017

Abortus

8 oktober 2017

'Voltooid leven' en euthanasie

5 november 2017

Ongehuwd samenwonen

3 december 2017

Het ongelijke (huwelijks)juk

18 februari 2018

Echtscheiding

25 maart 2018

Homoseksualiteit

29 april 2018

Seksueel misbruik

27 mei 2018

Transgenders

 

Link naar video-opnames

 

Eredienst

9:30 - 10:45

Wanneer u als gast in de Gemeente wilt deelnemen aan het Avondmaal, bent u daarvoor van harte uitgenodigd, op voorwaarde dat u door geloof zeker weet dat u een kind van God bent en Jezus Christus kent als uw Verlosser en Heer. Verder gaan wij ervan uit dat u lid bent van een bestaande Gemeente (kerk), dat u daar eveneens aan het Avondmaal deelneemt en in vrede en harmonie leeft met uw eigen gemeente.

Woordbediening

11:00 - 12:00

Na de Eredienst volgt er een korte koffiepauze waarna we met elkaar de Bijbel open doen. Voor de leeftijdsgroepen van 4-6, 7-9 en 10-11 jaar wordt er in dat moment een zondagsschool gehouden waar zij op eigen niveau onderwijs ontvangen.